Over de Stichting Mondial Diagnostics

De Stichting Mondial Diagnostics is opgericht op 2 juni 2016 en heeft een exclusieve licentie verkregen van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) op snelle diagnostische testen voor de aan armoede-gerelateerde infectieziekten brucellose, leptospirose, en buiktyfus, alsmede de procedures voor de bereiding van de antigenen* van de veroorzakers van deze ziekten voor gebruik in de productie van de diagnostische testen.

* Antigeen

Een antigeen is een molecuul dat is staat is een reactie van het immuun-systeem op te wekken waardoor het (menselijk) lichaam antistoffen aanmaakt. Een antigeen kan ook worden gebruikt als bouwsteen van een diagnostische test waarmee antistoffen tegen het organisme (bijv. een bacterie of virus) waar het antigeen vandaan komt gedetecteerd kunnen worden, als indicatie van een infectieziekte.

 

Mondial Diagnostics wil een structurele verbetering van de diagnose van armoede-gerelateerde ziekten bereiken door het realiseren van locale productie en locale/regionale distributie van snelle diagnostische testen in landen waar deze ziekten op aanzienlijke schaal voorkomen.

De term “armoede-gerelateerde ziekten” verwijst naar een groep ziekten, in bijna alle gevallen infectieziekten, die met name in landen met een laag tot gemiddeld inkomen per hoofd van de bevolking een zware last veroorzaken en daarmee een belangrijk negatief effect hebben op de economische ontwikkeling van die landen. Armoede-gerelateerde ziekten beïnvloeden jaarlijks de kwaliteit van leven van meer dan een miljard mensen, en wereldwijd bezwijken ieder jaar miljoenen mensen aan deze groep van ziekten.

* Armoede-gerelateerde ziekten

De groep van armoede-gerelateerde ziekten (“Poverty-Related Diseases”), omvat de “grote drie” (HIV/AIDS, malaria, en tuberculose), de verwaarloosde tropische ziekten (“Neglected Tropical Diseases”), verwaarloosde zoonotische ziekten (“Neglected Zoonotic Diseases”) en een vierde groep “andere armoede-gerelateerde ziekten” waaronder ook een aantal niet-infectieuze ziekten vallen.

 

De meeste aandacht gaat uit naar de “grote drie”: HIV/AIDS, malaria, en tuberculose, maar het grote aantal andere, vaak minder of niet bekende, infectieziekten dat onder dezelfde noemer valt tast wereldwijd jaarlijks het leven aan van meer mensen dan de “grote drie”. Armoede-gerelateerde ziekten kunnen ook worden geclassificeerd op basis van de ziekteveroorzakers: virale pathogenen, bacteriele pathogenen, protozoa, en parasitaire wormen.

Veel van deze infectieziekten kunnen tot vergelijkbare klinische symptomen leiden, en zonder betrouwbare diagnose krijgen patienten vaak de verkeerde of geen tijdige behandeling. In veel gevallen kan een juiste behandeling, bijvoorbeeld met geschikte antibiotica, indien toegepast in een vroeg stadium van de infectie de patient volledig helpen genezen. Het vaak ontbreken van betrouwbare diagnostische testen die tot een juiste diagnose kunnen leiden blijft een groot probleem, en te laat of helemaal niet behandelen van de ziekte leidt tot langdurige en vaak levensbedreigende gevolgen.

Met name in rurale en afgelegen gebieden, waar geen of zeer beperkte medische faciliteiten beschikbaar zijn die vaak moeten opereren zonder een goed geoutileerd laboratorium waar de hoogst noodzakelijke diagnostiek uitgevoerd kan worden is een grote behoefte aan zogenaamde snelle diagnostische testen*. Op deze plaatsen zijn snelle diagnostische testen essentieel om zonder laboratorium tot een correcte diagnose te komen, en daarmee de behandeling van armoede-gerelateerde ziekten aanzienlijk te verbeteren. De ontwikkeling van dergelijke testen krijgt nog steeds beperkte aandacht van de industrie, hoewel dit in de laatste jaren wel enige verbetering heeft gezien, vaak omdat de markt te klein is en/of de ontwikkelings-kosten te hoog bevonden worden ten opzichte van het mogelijk economisch rendement.

* Kenmerken van snelle diagnostische testen

  • geen speciale apparatuur en electriciteit nodig
  • minimale training nodig voor geschoold medisch personeel
  • worden uitgevoerd direct naast de patient
  • snel resultaat (10-20 min)
  • geen specifieke opslag en transport condities

 

Gesprekken met beoogde partners in Afrika hebben onthuld dat binnen nationale gezondheidszorg systemen geen behoefte bestaat aan een relatief duur Westers “kwaliteitsproduct”. Er is een sterke voorkeur om de productie en distributie van testen in eigen hand te nemen en op deze wijze zowel de kosten als de kwaliteit van de testen te kunnen beheersen. Het opzetten van een dergelijke capaciteit vergt echter aanzienlijke kennis en ervaring die pas over vele jaren kan worden opgebouwd.

De Stichting Mondial Diagnostics is opgericht om aan een grote behoefte te voldoen met het opzetten van de productie en distributie van snelle diagnostische testen in landen met waar een hoge last bestaat door armoede-gerelateerde ziekten. Als basis voor deze benadering dienen een drietal snelle diagnostische testen van Mondial Diagnostics (voor leptospirose, brucellose, en buiktyfus), waarna de capaciteit verder uitgebreid kan worden met andere testen. Mondial Diagnostics huurt laboratoria en kantoorruimte op de campus van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam.

Mondial Diagnostics ontwikkelt samenwerkingsverbanden in landen met een laag inkomen per hoofd van de bevolking. Partners kunnen overheids- of door de overheid gefinancierde- instituten zijn, of onafhankelijke commerciele locale diagnostica bedrijven. Mondial Diagnostics adviseert de partner met betrekking tot de opzet van de productie van snelle diagnostische testen, de kwaliteitscontrole, en de marketing en verkoop van die testen. Deze adviesrol wordt gekoppeld aan directe kennisoverdracht op basis van snelle diagnostica voor brucellose, leptospirose, en/of buiktyfus, waaarmee de partner snel één of meerdere producten op de markt kan brengen die aan een locale behoefte voldoen. De directe kosten van de kennisoverdracht worden opgebracht door de locale overheid, externe sponsors, en/of door Mondial Diagnostics. De partner ontvangt na de overdracht een licentie voor de productie en verkoop van de testen en betrekt de antigenen voor de productie van de overgedragen testen van Mondial Diagnostics.

In de komende jaren gaat Mondial Diagnostics in meerdere landen en regios de lokale/regionale productie van snelle diagnostische testen helpen opzetten via een kennisoverdracht programma. Tegelijkertijd worden projecten voor de ontwikkeling van nieuwe diagnostische testen geinitieerd in samenwerking met partners in Nederland en daar buiten.

Mondial Diagnostics genereert inkomsten uit de verkoop van antigenen aan partners die de Mondial Diagnostics testen produceren en ook aan andere klanten die hun eigen testen op basis van de Mondial Diagnostics antigenen hebben ontwikkeld. Deze inkomsten worden gebruikt voor de ontwikkeling van nieuwe snelle diagnostische testen, en kunnen ook besteed worden aan het bekostigen van kennisoverdracht naar nieuwe partners.

 

Meer informatie over Mondial Diagnostics is te vinden op Mondialdx.com.