Doelstellingen en Visie

Mondial Diagnostics beoogt haar oibjectief te bereiken door:

 

1. Het ontwikkelen, in samenwerking met partners, van nieuwe, simpele, goedkope en betrouwbare snelle diagnostische testen, en het mogelijk maken van lokale productie en distributie van die testen in landen waar deze ziekten nog veelvuldig voorkomen, via:

  • de overdracht van testen en bijbehorende productie protocollen aan lokale partners;
  • het helpen bewaken van de kwaliteit van de lokaal geproduceerde testen; en
  • het verschaffen van hulp bij de inbedding van de testen in de lokale en/of regionale gezondheidszorgsystemen.

2. Het produceren en verkopen van hoge kwaliteit antigenen voor gebruik in de diagnostische testen.

3. Het adviseren van derden over alle facetten van de ontwikkeling, fabricage en inbedding van snelle diagnostische testen in gezondheidszorg systemen.

4. Het bijdragen aan het bewustzijn bij overheden, gezondheids-zorginstellingen en artsen van de voordelen van goede –en de kosten van ontoereikende– diagnostiek van armoede-gerelateerde ziekten.

 

In dit kader heeft de Stichting de onderneming Mondial Diagnostics ingericht met een directeur die de verantwoordelijkheid draagt voor alle operationele zaken en aan het bestuur van de Stichting rapporteert.