Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun functie en werkzaamheden.

De medewerk(st)ers en de Managing Director ontvangen een zakelijke beloning die ligt binnen de normen zoals die gebruikelijk zijn binnen de (semi-)publieke sector.