Bestuur

De bestuurders van de Stichting Mondial Diagnostics zijn:

  Voorzitter & Penningmeester mw. Femke Markus, MSc
  Secretaris Prof. dr. Tobias Rinke de Wit
  Bestuurslid Dr. Donald Kalff
  Adviseur van het Bestuur Prof.dr. Dawit Wolday