De Stichting Mondial Diagnostics (Amsterdam, Nederland; RSIN 856422204) is een non-profit stichting met als doel het leveren van een substantiële bijdrage aan de structurele verbetering van de diagnostiek van armoede-gerelateerde ziekten, met nadruk op, maar niet beperkt tot, landen met een laag tot gemiddeld inkomen per hoofd van de bevolking.

 

Mondial Diagnostics is opgericht in 2016 en heeft in datzelfde jaar de status als algemeen nut beogende instelling (ANBI) verkregen.